REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena adrese privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Promena adrese privatnog preduzeca, ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Registracija se obavlja tako što se popuni standardni B1 formular koji koristi opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP za promenu adrese privatnog preduzeca, što se obavlja u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Formular B Tip prijave
 • Naziv poslovne organizacije
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Jedinice
 • Dodatni podaci
 • Podnosilac prijave
 • Potpis
 • Datum

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licne karte (Overena kopija)
 • Formular B (Overena kopija)
 • Priznanica (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena