REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Promena naziva privatnog preduzeca, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Opis: Promena naziva privatnog preduzeca se obavlja tako što se podnese standardni B formular koji izdaje opštinski centar za registraciju preduzeca u roku od 3 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Formular A0 Naziv poslovne organizacije
 • Naziv radnje
 • Adresa preduzeca
 • Tip poslovne organizacije
 • Poslovne aktivnosti
 • Vlasnici preduzeca
 • Ovlašcena lica koja su deo rada poslovne organizacije
 • Da li bi lice htelo da se registruje da placa PDV
 • Podaci o jedinicama
 • Dodatni podaci
 • Podaci o podnosiocu prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Formular B (Originalna)
 • Priznanica (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena