REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za finansijsku pomoc nakon prirodnih nesreca

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Cilj: Davanje finansijske pomoci ljudima koje je pogodio požar ili neka druga prirodna nesreca

Opis: Podnosilac prijave zahteva pomoc od DBS nakon nesrece. Podnosilac prijave takode dokazuje štetu. U ovom slucaju, DZSZ vrši inspekciju lokacije i procenjuje vrednost nastale štete.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Broj telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena