REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za podnošenje izveštaja o protivpožarnim merama

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Cilj: Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Opis: Ovim postupkom podnosilac prijave dobija izveštaj o požaru i uzrocima izbijanja požara.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Adresa prebivališta
  • Br. protokola
  • Datum podnošenja prijave
  • Broj telefona
  • Elektronska pošta (email)
  • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (NEMA)
Bezplatno

Forma nije pronadjena