REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Razni dokazi (šteta od zemljotresa/šteta nastala kao rezultat ratnih razaranja/dotrajalost stana)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Omogucavanje ispunjavanje dokumentacije za prijave pred drugim institucijama.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure nema granice

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Prijava (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaIzuzece od placanja poreza Plata sa gotovinom
Plata5 EUR Plata sa gotovinom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena