REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Ponuda/predlog koji nudi vlasnik imovine za prodaju zemlje opštini

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Daje opštini pravo prvog odbijanja dozvolu za gradevinsko zemljište za razlicita lica.

Opis: Ponuda vlasnika/nosioca imovine za prodaju opštini se obavlja tako što se popunjava standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje odluku u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju). Nakon provere slucaja, DKGI obaveštava podnosioca prijave da li je zainteresovana da kupi ponudenu imovinu ili odbija ponudu.

Pranvi osnov

 • Zakon o prometu nepokretnosti SAPK Clanovi 19 i 20 stav 4 Zakona o prometu nepokretnosti SAPK (Sl. list Br. 45/81, 29/86, 28/88).

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ponuda cene (Originalna)
 • Uverenje za identifikovanje nekretnine - katastarske jedinice (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3 EURPlata sa markicom

Forma nije pronadjena