REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Otkazivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Cilj: Otkazivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti, oslobadajuci imovinu.

Opis: Otkazivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti se obavlja u skladu sa važecim zakonima, odnosno Zakonom br. 2002/4 o hipotekama, Zakonom br. 2002/5 o osnivanju Registra nepokretnosti. Stranke se prijavljuju za otkazivanje hipoteke tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), a koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini).

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema vremenskog ogranicenja

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta vlasnika nekretnine i drugih stranaka koje su deo hipotekarnog sporazuma (Overena kopija)
 • Administrativni dokument - odluka po kojoj se registruje hipoteka (Originalna)
 • Prijavni formular (Originalna)
 • Poverilac - obaveštenje ili uredba o hipoteci - postupak nadležnog suda. Koristi se kako bi se obavestio DKGI da je poverilac ispunio hipotekarne obaveze tako što navodi u izjavi da zahteva ispisivanje iz hipotekarnog registra RN. (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 EURPlata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena