REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za korišcenje javne lokacije - za ulazak kamiona težine preko 3,5 tone u grad (za transport materijala, uklanjanje zemljišta, betona ili drugog gradevinskog materijala)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Davanje mogucnosti za ulazak kamiona težine preko 3,5 tone i korišcenje javnog prostora za zaustavljanje, parkiranje, utovar/istovar pod uslovom da se time ne otežava kretanje pešaka. Kretanje pešaka mora biti bezbedno.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola) u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure mesecno/godišnje

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Vozacka dozvola (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
 • Putnicko osiguranje Dokaz o placanju opštinskog poreza (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataDozvola za vozilo za prevoz komercijalne robe težine preko 3,5 tone za jedan (1) ulazak u grad - 30 EUR; kamioni koji prevoze (gradevinski) materijal: za jedan ulazak - 10 EUR; za dva ulaska - 8 EUR; za tri ulaska - 6 EUR; dnevno - 60 EUR.Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena