REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za korišcenje javnog prostora - postavljanje murala na fasade stambenih zgrad

Direkcija za javne usluge

Cilj: Postoji mogucnost korišcenja prostora stambenih zgrada pod uslovom da ne nastane šteta na zidu i fasadi, ulazima, balkonima i prozorima stanovnika u zgradama.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure na nacin na koji zahtevaju stranke

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokaz o placanju opštinskog poreza (za prethodne godine) (Originalna)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
 • Nacrti i fotografije, tacni položaj zidova i dimenzije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata25 EUR po m2/godina Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena