REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za specijalan prevoz putnika

Direkcija za javne usluge

Cilj: Daje mogucnost da se pruža autobuski/minibus prevoz na prethodno utvrdenim pravcima na bezbedan nacin za putnike.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovarajuci službenik posecuje lokaciju i sacinjava zapisnik o tehnickom prijemu. U roku od 30 dana se izdaje dozvola za obavljanje usluga javnog prevoza. Dozvola za javni prevoz se šalje SCG gde stranke dobijaju obaveštenje da podignu dozvolu od DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Overena kopija)
 • Vozacka dozvola (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
 • Osiguranje putnika (Overena kopija)
 • Dokaz o ugradnji tahografa (Overena kopija)
 • Protivpožarna oprema (Overena kopija)
 • Proces tehnickog pregleda vozila (od prošle godine) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez100 Euro

Forma nije pronadjena