REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Tehnicki prijem objekta (tehnicki uslovi)

Direkcija za inspekcijski nadzor

Cilj: Prijem poslovnog objekta i ispunjavanje minimalnih tehnickih zahteva.

Opis: Nakon registracije BRC, preduzece podnosi zahtev Direkciji za inspekcijski nadzor za prijem objekta gde planira da obavlja svoje poslovne aktivnosti. Grupa inspektora vrši inspekciju lokacije i vrši tehnicki prijem objekta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure nema granice

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Naziv poslovne organizacije
  • Ugovor o zakupu (ukoliko je primenljivo)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Platado 50m2 - 30 EUR; 51m2 do 100m2 -50 EUR; 101m2 do 200m2 100 EUR; 201m2 do 500m2 150 EUR; 501m2 do 1000m2 300 EUR; preko 1000m2 500 EUR;Plata sa gotovinom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena