REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Prijava za izdavanje uverenja za autobuski/minibus prigradski prevoz

Direkcija za javne usluge

Cilj: Daje mogucnost da se pruža autobuski/minibus prevoz na prethodno utvrdenim pravcima na bezbedan nacin za putnike.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovarajuci službenik posecuje lokaciju i sacinjava zapisnik o tehnickom prijemu. Izdaje se dozvola za obavljanje usluga javnog prevoza na podrucju opštine.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Originalna)
 • Vozacka dozvola (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
 • Osiguranje putnika (Overena kopija)
 • Dokaz o ugradnji tahografa (Overena kopija)
 • Protivpožarna oprema (Overena kopija)
 • Proces tehnickog pregleda vozila (od prošle godine) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez40
Plata5Plata sa gotovinom

Forma nije pronadjena