REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za procenu štete koja je nastala kao rezultat prirodnih katastrofa

Direkcija za poljoprivredu i šumarstvo

Cilj: Ponovna procena štete koja je nastala kao rezultat prirodnih katastrofa

Opis: Stranka odlazi u DPŠ i zahteva procenu štete koja je nastala kao rezultat prirodnih katastrofa DPŠ sacinjava ekipu koja ide na teren i vrši procenu štete.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 30 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Za pogled)
Bezplatno

Forma nije pronadjena