REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za subvencije repromaterijala

Direkcija za poljoprivredu i šumarstvo

Cilj: Pomoc u vidu alata i opreme za poljoprivrednike.

Opis: Stranka podnosi zahtev DPŠ i isti onda obaveštava predsednika opštine o zahtetu. U saradnji sa direktorom DPŠ, pravi se procena da li ce se odobriti zahtev.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema fiksnog roka

Potrebne informacije

  • Ime i prezime

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena