REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zapisnik o držanju tehnicke opreme za automobile - taksi službu (dozvola za obavljanje usluga taksi prevoza)

Direkcija za javne usluge

Cilj: Davanje mogucnosti taksi prevoznicima da prevoze putnike na putanjama koje nisu stalne.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovarajuci službenik posecuje lokaciju i sacinjava zapisnik o tehnickom prijemu. U roku od 30 dana se izdaje dozvola za obavljanje usluga javnog prevoza. Dozvola za javni prevoz se šalje SCG gde stranke dobijaju obaveštenje putem SMS-a da podignu dozvolu od DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva
 • Podaci o poslovnoj organizaciji (ukoliko zahtev podnose pravna lica)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Dokument o vozilu (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Overena kopija)
 • Vozacka dozvola (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
 • Osiguranje putnika (Overena kopija)
 • Dokaz o ugradnji taksimetra (Overena kopija)
 • Protivpožarna oprema (Overena kopija)
 • Proces tehnickog pregleda vozila (od prošle godine) (Overena kopija)
 • Lekarsko uverenje (samo za pojedinacne taksiste) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10 EUR za 5 (4+1) sedište; 20 EUR za manje kamione težine do 3,5 t, traktore; 30 EUR za vozila težine preko 3,5 tone (kamion, autobus, minibus, kran, buldožer itd.; 5 EUR po motociklu. Plata sa markicom 111-0970023520157

Forma nije pronadjena