REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje - uverenje o radnom iskustvu za placanje doprinosa opštini

Direkcija za budžet i finansije

Cilj: Dokaz o placenom doprinosu za penziju.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Servisnom centru za gradane. Zahtev se prosleduje DPŠ i šef DPŠ izdaje potpisano uverenje

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime i prezime

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Poreska karta koju izdaje opština, a koji je overen pecatom. Poreska karta se izdaje nakon izmirivanja opštinskih obaveza. (Originalna)
  • Prijavni formular (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena