REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za materijalnu pomoc porodicama dece koja imaju trajni invaliditet

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Davanje materijalne pomoci porodicama dece koja imaju trajni invaliditet

Opis: Porodice dece koja imaju trajni invaliditet se mogu prijaviti pri opštinskom CSR za dobijanje materijalne pomoci. Roditelji ili staratelj tako što se dostavlja pisani zahtev CSR. Pri CSR se formira medicinska komisija koja pravi procenu zdravstvenog stanja i CSR donosi odluku u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Do navršenih 18 godina starosti

Potrebne informacije

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Ime i prezime deteta sa stalnim potrebama
 • Podaci o trenutnoj adresi
 • Datumi rodenja deteta i roditelja
 • Bankovni racun u vlasništvu podnosioca prijave
 • Podaci o obrazovanju dece
 • Odgovorni službenik koji prima slucaj
 • Pol
 • Podaci o zdravstvenom stanju
 • Tip zdravstvenog stanja
 • Datum pojavljivanja zdravstvenog stanja
 • Potpis podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta podnosioca prijave (Kopija)
 • Uverenje o prebvalištu porodice i deteta pod starateljstvom (Kopija)
 • Uverenje o rodenju deteta (Originalna)
 • Zvanicna odluka o starateljstvu ako je staratelj podnosilac prijave (Originalna)
 • Medicinska dokumentacija ukljucujuci istoriju slucaja/zvanicno medicinsko uverenje/o zdravstvenom stanju deteta (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena