REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za vanredne mere

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Momentalno delovanje Odseka za socijalnu pomoc u posebnim slucajevima razlicitih problema za porodice kojima je potrebna pomoc.

Opis: Sve osobe sa nepovoljnim materijalnim uslovima kojima je potrebna ad hok momentalna pomoc imaju pravo na dobijanje iste. Kako bi dobila pomoc, stranka pisanim putem podnosi zahtev CSR. CSR dostavlja kompletan dosije Odseku za socijalnu pomoc koji donosi odluku u roku od 30 dana. Obaveštenje se šalje podnosiocu prijave preko CSR.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Ime i prezime narucioca
  • Opravdanost zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Potvrda banke (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Kopija)
  • Licna karta (Kopija)
  • Dokument/izveštaj itd. (Kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena