REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za izdavanje socijalne pomoci

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Daje se porodicama kojima je potrebna pomoc

Opis: Bilo koja stranka koja je u lošim socijalnim uslovima i ispunjava kriterijume za socijalnu pomoc u okviru odredbi zakona 2003/15 se može prijaviti pri CSR Gnjilane, odnosno pri sektoru za socijalnu pomoc za ostvarivanja prava na socijalnu pomoc. CSR je u obavezi da u roku od 45 dana donese odluku i da obavesti stranku.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

 • Ustanova
 • Datum protokola zahteva
 • Slucaj br.
 • Br. protokola
 • Ime (ime roditelja) prezime podnosioca prijave
 • Pol
 • Datum rodenja
 • Mesto rodenja
 • Nacionalnost
 • Maternji jezik
 • Licni br.
 • Broj bankovnog racuna
 • Adresa i kontakt broj:
 • Bracno i porodicno stanje:
 • KEDS distrikt, brojevi i merac
 • Svi podaci o clanovima porodice
 • Službenik CSR, upravnici i službenici jedinice
 • iznos sredstava

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
 • Uverenje o prebivalištu (Kopija)
 • Vencani list (Kopija)
 • Uverenje o državljanstvu (Kopija)
 • Licna karta (Kopija)
 • Dokaz o ispunjavanju obaveza u vezi sa porezom na imovinu (Kopija)
 • Uverenje da lice nema nekretnine u vlasništvu (Kopija)
 • Uverenje o porodicnoj jedinici (Kopija)
 • Racun za struju (Originalna)
 • Izjava o nezaposlenosti (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena