REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Potvrda o placanju opštinskog poreza za obavljanje poslovne aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za opštinske takse

Cilj: Kako bi pravna lica (vlasnici preduzeca) platili opštinsku za obavljanje poslovne aktivnosti. Prikuplja se MTEBA

Opis: Pravna lica, tj. vlasnici preduzeca su u obavezi da plate opštinsku taksu za registraciju vozila. Vlasnici preduzeca odlaze do službenika za prihode i isti že proveriti da li postoje zaostale obaveze. Ukoliko ih nema, donece preporuku o izdavanju potvrde. Preduzeca koja nisu platila opštinske takse ne mogu dobiti potvrdu dok ne izmire dugovanja.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Naziv poslovne organizacije
  • Poslovni registarski broj i fiskalni broj
  • Adresa preduzeca
  • Ime i prezime vlasnika
  • Adresa vlasnika, licni broj
  • Licni broj vlasnika
  • Broj telefona ili elektronska pošta (email) vlasnika preduzeca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena