REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Podnošenje detaljnih podataka o preduzecu

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: primanje detaljnih podataka o preduzecu, a koji je zapecatila OCRP.

Opis: Registrovani agent ili vlasnik preduzeca mogu zahtevati od OCRP detaljne podatke o svom preduzecu

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Poslovni registarski broj broj
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa preduzeca
  • Tip poslovne organizacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata0,50 po straniPlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena