REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Novo uverenje o poslovanju

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: izdavanje novog uverenja.

Opis: Ako vlasnik preduzeca izgubi uverenje o poslovanju ili iz bilo kog razloga želi da ga promeni, on/a može otici u opštinski centar za registraciju preduzeca - OCRP i da ga tamo pribavi.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Poslovni registarski broj
  • Naziv poslovne organizacije
  • Adresa preduzeca
  • Tip poslovne organizacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata2 EURPlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2411

Forma nije pronadjena