REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje o materijalnom izdržavanju odredene osobe

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Izdavanje potvrde za clana porodice koji živi u inostranstvu a cija porodica živi na Kosovu kako bi se regulisali dokumenti u državi boravišta.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu za potvrdu statusa lica koje izdržava porodicu za potrebe clana porodice koji živi u inostranstvu a njegova porodica je na Kosovu. Zahtev se podnosi kada je potrebno posvedociti status lica koje izdržava porodicu na Kosovu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta glave kuce (Overena kopija)
 • Licne karte lica koje prima pomoc (Overena kopija)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih i vencani list (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu - nema imovinu (za primaoca) (Overena kopija)
 • Potvrda o ispunjavanju kriterijuma socijalnog slucaja (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena