REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Regulativa za naslede pravnih naslednika

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i izdaje se izvod iz maticne knjige umrlih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure nema granice

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige umrlih (Overena kopija)
 • Izvodi iz maticne knjige rodenih naslednika (Overena kopija)
 • Licne karte naslednika (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju (Overena kopija)
 • Procena nekretnine (Originalna)
 • Izjava podnosioca prijave (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena