REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Naknadno registrovanje smrti

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje registra maticne knjige umrlih - RMKU

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i nakon podnošenja svih neophodnih formulara i dokumentacije, usledice naknadno registrovanje rodenja.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 04/L-003 O CIVILNOM STATUSU
 • Administrativno uputstvo Br. 02/2012 - MUP o zakasneloj registraciji dokumenata statusa gradana Clan 14
 • Administrativno uputstvo Br. 17/2012 - o dokumentima Statusa Gradana Clan 3
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38, 2, 2.2

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (ako je u braku, onda vencani list) (Overena kopija)
 • Bolnicki list (koji pokazuje da je do smrti došlo u bolnici) (Overena kopija)
 • Svedocenje dva svedoka koji su videli preminulog ili su identifikovali telo bez ikakve sumnje da je do smrti došlo van zdravstvene ustanove. (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige umrlih, medunarodni dokument te prirode ili bilo koji odgovarajuci dokument iz države gde je došlo do smrti (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena