REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za secu drveca / obeležavanje drveta

Direkcija za poljoprivredu i šumarstvo

Cilj: Izdavanje dozvole za secu drvne mase.

Opis: Podnosilac prijave mora otici u DAF, nakon cega ce DAF izvršiti inspekciju lokacije i obaviti proces obeležavanja šume za koju je podnet zahtev.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Za vreme tekuce kalendarske godine

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Broj licne karte

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Kopija plana, najmanje 2 koordinatne tacke (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1,5 € do 7m³; preko 7 m³ 2 € po m³; industrijsko drvo (Industrija) 2.5 €.Bankarski transfer 10

Forma nije pronadjena