REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje o državljanstvu

Direkcija za opštu upravu

Cilj: omogucava državljanima Kosova da dokažu svoje državljanstvo u inostranstvu.

Opis: Ovaj postupak omogucava državljanima Kosova da dokažu svoje državljanstvo u inostranstvu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime
  • Prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Pol
  • Tip zahteva
  • napomena: Dokumenti su razliciti u skladu sa time da li se radi o maloletnicima ili odraslim licima

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena