REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za ispravku/promenu licnog imena

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticnog ureda i omogucavanje gradanima da promene/isprave svoja licna imena.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, promena/ispravka se unosi u registar.

Pranvi osnov

 • ZAKON BR. 02/L-118 O LICNOM IMENU
 • Administrativno uputstvo br. 01/2013 ARC - ispravkama i izmenama arhiviranih dokumenata Clan 6 - odeljak 4, 4.1, 4.2
 • Statut opštine Gnjilane Clan 38, 2, 2.2

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izjava iz suda koja dokazuje da lice nije osudivano (Originalna)
 • Izjava iz suda koja dokazuje da lice nije osudivano (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez10 EUR za promene; 5 EUR za zakasnelu registraciju i ispravke. Plata sa markicom

Forma nije pronadjena