REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje o mestu boravka

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Održavanje registra mesta boravka i omogucavanje gradanima da dokažu svoje mesto boravka.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o prebivalištu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Pasoš (za osobe koje nisu trajni stanovnici) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3Plata sa markicom

Forma nije pronadjena