REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Izjava dva svedoka za naknadno registrovanje rodenja

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticnog ureda kako bi se omogucilo gradanima da naknadno registruju rodenja.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako lice o kom se radi nije registrovano, registrovanje nakadnih rodenja ce biti moguce nakon izjava 2 svedoka.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje iz zdravstvene ustanove koje potvrduje da osoba nije tamo rodena. (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih majke (Overena kopija)
  • Dokaz da lice nije registrovano pri kancelariji za civilni status (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena