REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Izvod iz maticne knjige umrlih

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticne knjige umrlih i izdavanje izvoda iz maticne knjige umrlih clanovima porodice osobe koje je vec upisano u maticnu knjigu umrlih.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se izvod iz maticne knjige umrlih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Izvod iz maticne knjige umrlih koji izdaje zdravstvena ustanova ako je do smrti došlo u državnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi (Originalna)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Overena kopija)
 • Vencani list za lica koja su u braku (Overena kopija)
 • Kopija licne karte ili putnog dokumenta lica za koje se traži uverenje (Overena kopija)
 • Kada do smrti dode van zemlje, izvod iz maticne knjige umrlih, medunarodni dokument te prirode ili bilo koji odgovarajuci dokument iz države gde je došlo do smrti. (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezPrvi put besplatno, svaki naredni put 1 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena