REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Održavanje registra prebivališta i omogucavanje gradanima da dokažu mesto svog prebivališta.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o prebivalištu.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ugovor o zakupu (stranka nema imovinu na svoje ime) (Overena kopija)
 • Dokaz o novom mestu prebivališta (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost vlasnika/suvlasnika stana (Overena kopija)
 • Faktura za porez na imovinu (kako bi se potvrdila tacna adresa stanovanja) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena