REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Izjava o domacinstvu

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticnog ureda i izdavanje uverenja gradanima clanovima domacinstva koji pokazuju broj clanova domacinstva.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o broju clanova domacinstva.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (za svakog clana porodice) (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (za svakog clana porodice) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez2 EUR Plata sa markicom

Forma nije pronadjena