REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Vencani list

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticnog ureda i izdavanje vencanih listova gradanima koji pokazuju da je imalac vencan.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je podnosilac prijave upisan u knjigu vencanih i ako je sve u redu, izdaje se vencani list.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta
  • Tacan datum zasnivanja braka

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (jedan od supružnika) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1Plata sa markicom

Forma nije pronadjena