REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Potvrda placanja poreza na imovinu

Direkcija za budžet i finansije

Cilj: Neophodan je dokaz o placenom porezu na imovinu za izdavanje raznih dokumenata.

Opis: Podnosilac prijave zahteva licno od Sektora za porez na imovinu/DAF i potvrdu placanja ili neplacanja poreza na imovinu. Potvrda se izdaje na licu mesta.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena