REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za davanje saglasnosti na ispunjenju minimalnih tehnickih uslova za poslovne prostorije , zgrade prodaje i druge usluge

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Cilj: Svrha ovog postupka administrtibe sastoji se u obezbedivanju uslova za obavljanje poslovnih aktivnosti .

Opis: Stranka podnesi zahtev za saglasnost za ispunjenje minimalnih tehnickih uslova za poslovne prostore , objekte , prodaje i drugih usluga , Direkcija za ekonomski razvoj . Ako zahtjev ispunjava uslove zatim doneo odluku da se saglasi

Pranvi osnov

  • Propisi za poreze, opštinske takse i kazne

Punovaznost Administrativne procedure 5 godina

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • informacija o vrsti delatnosti
  • Broj telefona i email adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Uverenje o registraciji biznisa (Overena kopija)
  • Licna karta odgovorne lice (Overena kopija)
  • Potvrda o vlasništvu objekta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PorezZa poslovne prostorije do 50 m2 - 30 evra Za poslovne prostorije 51m2-100m2 - 50 evra Za poslovnog prostora na 101m2-200 m2 - 100 evra Za poslovne prostorije m2-500m2 201 - 150 evra Za poslovne prostorije 501m2-1000m2 - 300 Eu Za poslovnog prostora u 1000m2 - 500 evra

Forma nije pronadjena