REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Saglasnost za putovanje u inostranstvo za decu

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Služi za popunjavanje licnih dokumenata u slucaju putovanja .

Opis: Gradanin ( roditelj ili staratelj ) zahteva od Odeljenja za administraciju , odnosno lokalne zajednice Sektor za dobijanje dece putnu ispravu. Zahtev je pregledan od strane zvanicnika odgovornih i ako uslovima utvrdenim zakonom za izdavanje putnih isprava za decu .

Pranvi osnov

  • Propisi za poreze, opštinske takse i kazne

Punovaznost Administrativne procedure 6 meseci

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Ime i prezime deca

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dana

Potrebna dokumentacija

  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Licna karta roditelja (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 Evro

Forma nije pronadjena