REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Razni zvanicni nalaz

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Cilj postupka je da se osigura ispunjavanje potreba koje mogu biti gradani .

Opis: Stranke u servisnom centru Citizen (CSC) važe za razlicite sertifikate koji se odnose na pitanja službenih dokumenata . Prijave c´e se razmatrati u Odeljenju za opštu upravu i završen u toku dana , kao postupka

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dana

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za potrebne informacije (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 Evro

Forma nije pronadjena