REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Saglasnost za brak pre punoletstva

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Licne potrebe.

Opis: Stranka preko roditelja ili staratelja podnosi zahtjev za brak pre navršene vec´ine u Centru za socijalni rad . Pre nego što odlucite da li da cujete maloletnika i roditelja kao i takode c´e razmotriti sve relevantne cinjenice . Ako nadležni organ smatra da set uslovi zatim izdati saglasnost za brak pre odraslog doba

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Licna karta roditelja (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez5 Evro

Forma nije pronadjena