REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Saglasnost za putne isprave

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Služi za popunjavanje licnih dokumenata u slucaju putovanja.

Opis: Gradanin zahteva od Odeljenje za administraciju , odnosno lokalne zajednice Sektor za dobijanje sertifikata za putovanje . Zahtev je verbalno je , pokazujuc´i šta treba identiteta, a zatim opštinski službenik sertifikati dopunjuje stranci i u roku od nekoliko minuta od prijema potvrde.

Pranvi osnov

  • Propisi za poreze, opštinske takse i kazne

Punovaznost Administrativne procedure 1 godina

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 1 dana

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez3 Evro

Forma nije pronadjena