REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Dozvola za radove na infrastrukturi i drugim javnim mestima (ukljucujuci asfalt ili bušenje) kako bi se obavio rad na vodovodnoj mreži, kanalizacionoj mreži, elektricnoj mreži, telefonskoj mreži, trotoaru

Direkcija za javne usluge

Cilj: Omogucavanje pristupa javnom sistemu vodosnabdevanja tako što se nece oštetiti javna infrastruktura i tako što ce se ista vratiti u prethodno stanje.

Opis: Ovaj postupak pocinje u Servisnom centru za gradane kroz zahtev koji se podnosi DZU. Odgovoran službenik vrši inspekciju lokacije i sacinjava zapisnik pod kojim se izdaje pisani pravni dokument (dozvola, odluka, obaveštenje, odgovor) u roku od 30 dana. Pravni dokument se šalje CSR gde obaveštene stranke podižu pravni dokument koji izdaje DZU.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure 7 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Gradevinska dozvola (Overena kopija)
 • Dokaz o uplati poreza na imovinu (Kopija)
 • Konceptualni plan (kada se radi o velikim zgradama) (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (kada zahtev podnose pravna lica) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaZa secenje asfalta na putevima i trotoarima 1m2 - 50 EUR za secenje na putevima i trotoarima koji nisu asfaltirani, u parkovima, betonskim kockama, betonu itd. 1m2 - 25 EUR; za intervencije na infrastrukturi bez secenja asfalta (uz bušilicu) po metru dužine - 5 EURPlata sa gotovinom Nuk ka

Forma nije pronadjena