REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Zahtev za privremeno starateljstvo

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Cilj: Starateljstvo je vid privremene socijalne zaštite za napuštenu decu kao i one bez roditeljskog staranja.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja pisani zahtev za privremeno starateljstvo organu za starateljstvu, Centru za socijalni rad - CSR, a organ za starateljstvo je u obavezi da odgovori pisanim putem podnosiocu prijave u roku od 30 dana.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure Nema granice

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Adresa prebivališta
 • Starosna dob
 • Zdravstveno stanje - sposobnost za starateljstvo
 • Ne sme biti pod istragom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Pisani zahtev (Originalna)
 • Licna karta (Kopija)
 • Izvod iz maticne knjige rodenih (Kopija)
 • Medicinski nalaz (Originalna)
 • Sudski dokaz da lice trenutno nije prdmet istrage (Originalna)
 • Sudski dokaz da nisu oduzeta roditeljska prava (Originalna)
 • Dokaz postojanja pravne sposobnosti (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena