REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Izvod iz maticne knjige rodenih

Direkcija za opštu upravu

Cilj: Vodenje maticnog ureda kako bi se izdavali izvodi iz maticne knjige rodenih i regulisanje identifikacije i putnih dokumenata.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je podnosilac prijave upisan u knjigu rodenih i ako je sve u redu, izdaje se izvod iz maticne knjige rodenih.

Pranvi osnov

Punovaznost Administrativne procedure važi neograniceno

Potrebne informacije

  • Ime i prezime
  • Licni br.
  • Datum rodenja
  • Bracno stanje
  • Mesto rodenja
  • Podaci o roditeljima
  • Tip traženog dokumenta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Licna karta (kada gradanin nije upisan u sistem) (Overena kopija)
  • Stari izvod iz maticne knjige rodenih - fotokopija (za osobe rodene pre 1981. godine) (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Porez1 EURPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena