REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Saglasnost za ulaganje - tehnicka dokumentacija

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Saglasnost o lokaciji

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Zahtev za podnošenje izveštaja o protivpožarnim merama

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.