REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Kërkesë për nevoja të jashtzakonshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Perkrahja momentale nga DNS në raste te veqanta fatkeqesie te ndryshme per familjet ne nevoje sociale.