REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Uverenje o mestu boravka

Direkcija za opštu upravu

Održavanje registra mesta boravka i omogucavanje gradanima da dokažu svoje mesto boravka.

Zahtev za promenu prebivališta

Direkcija za opštu upravu

Vodenje registra prebivališta i davanje mogucnosti gradanima da dokažu odjavu trenutnog i prijavu novog prebivališta.

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu upravu

Održavanje registra prebivališta i omogucavanje gradanima da dokažu mesto svog prebivališta.