REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Potvrda (o izbijanju požara)

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Dokaz za pravna i fizicka lica o vremenu i mestu izbijanja požara i o nastaloj šteti.

Saglasnost za ulaganje - tehnicka dokumentacija

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Saglasnost o lokaciji

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Zahtev za podnošenje izveštaja o protivpožarnim merama

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Svrha postupka je da sve zgrade ispune specificne kriterijume za zaštitu od požara i da se osigura javna bezbednost.

Zahtev za finansijsku pomoc nakon prirodnih nesreca

Direkcija za bezbednost i spašavanje

Davanje finansijske pomoci ljudima koje je pogodio požar ili neka druga prirodna nesreca