REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Potvrda o placanju opštinskog poreza za obavljanje poslovne aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za opštinske takse

Kako bi pravna lica (vlasnici preduzeca) platili opštinsku za obavljanje poslovne aktivnosti. Prikuplja se MTEBA

Zahtev za prekid placanja opštinskog poreza

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za opštinske takse

Kako vlasnik preduzeca ne bi placao porez na poslovne aktivnosti za period u toku kog ne rade.