REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI GNJILANE

Filtriraj prtragu

Napunite sledeca polja za filtraciju pretrage o dozvolama

Registrovanje privatnih preduzeca (PP)

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje privatnih preduzeca. Vodenje i ažuriranje liste organizacije preduzeca.

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu - DOO

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje društva sa ogranicenom odgovornošcu - DOO; Vodenje i ažuriranje liste poslovnih organizacija.

Registrovanje akcionarskih društava - AD.

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje akcionarskog društva, vodenje i ažuriranje liste preduzeca.

Registrovanje opšteg partnerstva - OP

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje opšteg partnerstva, vodenje i ažuriranje liste preduzeca.

Registrovanje ogranicenog partnerstva - OGP

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Ovaj administrativni postupak služi kako bi se registrovalo ograniceno partnerstvo, vodila i ažurirala organizaciona lista preduzeca.

Registrovanje zemljoradnicke zadruge

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Ovim postupkom se osniva zemljoradnicka zadruga koja omogucava poljoprivrednicima da se organizuju u okviru pravnog lica

Registrovanje inostranog preduzeca (ogranak na Kosovu)

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Ovaj administrativni postupak služi kako bi se registrovalo inostrano preduzece, vodila i ažurirala organizaciona lista preduzeca.

Promena naziva privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva privatnog preduzeca, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena naziva društva sa ogranicenom odgovornošcu

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva društva sa ogranicenom odgovornošcu, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena naziva akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva akcionarskog društva, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena naziva opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva opšteg partnerstva, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena naziva ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva ogranicenog partnerstva, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena naziva inostranog preduzeca (ogranak na Kosovu)

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva inostranog preduzeca, kao i održavanje i ažuriranje liste preduzeca.

Promena adrese društva sa ogranicenom odgovornošcu - DOO

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena adrese društva sa ogranicenom odgovornošcu - DOO, kao i ažuriranje liste preduzeca.

Promena adrese inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Promena naziva inostranog preduzeca, kao i ažuriranje liste preduzeca.

Promena zaposlenih privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena zaposlenih opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena zaposlenih inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena zaposlenih akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena zaposlenih ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena direktora opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena direktora inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena direktora ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena direktora akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena agenta opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena agenta inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena agenta ogranicenog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena agenta akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena akcionara opšteg partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena akcionara inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Promena akcionara akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Registrovanje internih promena u preduzecu i ažuriranje liste preduzeca.

Prekid poslovanja privatnog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Brisanje preduzeca iz privrednog registra i ažuriranje liste preduzeca.

Prekid poslovnog partnerstva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Brisanje preduzeca iz privrednog registra i ažuriranje liste preduzeca.

Prekid poslovanja inostranog preduzeca

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Brisanje preduzeca iz privrednog registra i ažuriranje liste preduzeca.

Prekid poslovanja akcionarskog društva

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za registrovanje preduzeća

Brisanje preduzeca iz privrednog registra i ažuriranje liste preduzeca.