REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJILANIT

AL  SR  EN

Changes of address of General Partnership

Directorate for Economic Development - Business Registration Center

Qëllimi: Change of address of General Partnership and update of the business organization list.

Përshkrimi: Registration is done by filling the B standard form used by the Municipal Center for Business Registration - MCBR for change of address of the General Partnership, which is done within three days.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: No time limit

Informatat e kërkuara

 • Form B Type of application
 • Name of Business organization
 • Business address
 • Type of Business Organization
 • Activities
 • Business Owners
 • Authorized Persons engaged in the business organization
 • Units
 • Additional information
 • Applicant
 • Signature
 • Date

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • ID cards (Copy)
 • Change in address decision (Original)
 • Payment receipt (Original)
 • Form B (Original)
 • Original certificate (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5Payment in cash 1000 4000 7000 2411

Formulari nuk është në dispozicion